Giới thiệu nhà trường
Trường mầm non Trúc Lâm

Xây dựng từ tháng 08/2 đến tháng 12/2005 QĐ số 02/QĐ–UB ngày 28/01/2005 của UBND  tỉnh Thanh Hoá

Kinh phí đầu tư là 10.500.000.000 đồng.

Thành lập theo QĐ số 47/2005/QĐ–UB của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 16/05/2005. Khánh thành trường: ngày 16/12/2005 

Quy mô cơ sở vật chất: 
o Tổng diện tích khuôn viên: 3.561m2 
o Diện tích xây dựng: 1.172m2 
o Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.688m2 
o Với 6 phòng học, 1 nhà ăn , 1 nhà bếp và các phòng làm việc.


 Trường có khả năng tiếp nhận 46 lớp với 2100 học sinh 

 Bài hát truyền thống: “Học sinh  hành khúc” của nhạc sĩ Lê Hoàng Long.